Støttemedlemmer 2023

Støttemedlem
Else Koziol
Susie Mortensen
Helene Jensen
Ellen Gerstenfeldt Sandorf
Niels Berggren Smidt
Lene Lund
Maja Borkenfelt