Indkaldelse til Generalforsamling 2024

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 17. februar 2024 kl. 1100

lokalerne på Marvede gl. skole.

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag *)
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.
  9.  

*) EVT. Forslag skal være Formanden i hænde senest 1. februar 2024

VALG:

Bestyrelsen (2 år)

Kasserer:      Jesper Klintø      

3 Bestyrelsesmedlemmer:  Jan Dokkedal, Egon Mortensen, Willy LaugesenLauge  (Ønsker ikke genvalg), Jan Koziol (Ønsker ikke genvalg).

Forslag til Nyt bestyrelsesmedlem: Leif Borkenfelt

Suppleant (2 år):  Forslag:

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter (for 1 år): Henry Petersen / Erik H.S. Jacobsen

Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år): Gorm Sandorf

Fanebærer (2 år): Jan Koziol

1 Fanevagt (for 2 år): Egon Mortensen 

# Navn:Kommer til Generalforsamling:Spisning:
1
Hans Peter Olsen
Ja
Ja
2
Ebbe Bergmann Larsen
Ja
Ja
3
per kornerp
Ja
Ja
4
Allan Vennike
Ja
Ja
5
Jan Koziol
Ja
Ja
6
Knud Lund
Ja
Ja
7
Bo Leimand
Ja
Ja
8
W.E. Laugesen
Ja
Ja
9
Leif Borkenfelt
Ja
Ja
10
Erik H.S. Jakobsen
Ja
Ja