Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 08/03/2019
18:00 - 21:30

Kategori


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 8. marts 2019 kl. 1800 i lokalerne på Marvede gl. skole.

DAGSORDEN

  1. Valg af stemmetællere og dirigent (Foretages af formanden)
  2. Godkendelse af dagsorden                    
  3. Beretning ved formanden
  4. Regnskab ved kassereren
  5. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 1. marts)
  6. Valg jf. § 5, stk. 1 og 2.
  7. Eventuelt

På valg

Bestyrelsen

Formand:      Knud Lund        (Vælges særskilt)

Bestyrelsen:  Flemming Qvotrup – Christian T. Jensen

Suppleant (2 år) :  Per Kornerup

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter (for 1 år): Henry Petersen /Rene Adolf

Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år) : Anker Sewohl

Fanebærer (2 år): Ole Villers

1  Fanevagt (for 2 år) : Egon Mortensen

# Id

Der er nu lukket for tilmelding til spisning efter generalforsamlingen.

Når du trykker på SEND, så accepterer du, at dine oplysninger må bruges i forbindelse med arrangementet.

Du kan se Danmarks Veteraners persondatapolitik her