Generalforsamling 2023

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 24/02/2023
22:00

Kategori


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 24. februar 2023 kl. 1800 i lokalerne på Marvede gl. skole.

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag *)
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.

*) EVT. Forslag skal være Formanden i hænde senest 1. februar.

På valg

Bestyrelsen

Formand:    Knud Lund   Vælges for 2 år

Kasserer:   Jan Koziol (Ønsker ikke genvalg)

Forslag: Jesper Klintø (Vælges for 1 år)

Bestyrelsen:  Flemming Qvotrup,  Forslag: Per Kornerup, Jan Koziol  vælges for 2 år

Suppleant:  Forslag: Leif Borkenfelt  Vælges for 2 år

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter Henry Petersen og Rene Adolph  vælges for 1 år

1 Supp. Bilagskontrollant:   ???????   Vælges for 1 år

1 Fanebærer: Jan Koziol Vælges for 2 år

1 Fanevagt :  Egon Mortensen  Vælges for 2 år

Efter generalforsamlingen er der spisning for tilmeldte

 

# Navn:Kommer til Generalforsamling:Spisning:
1
Hans Peter Olsen
Ja
Ja
2
Ebbe Bergmann Larsen
Ja
Ja
3
per kornerp
Ja
Ja
4
Allan Vennike
Ja
Ja
5
Jan Koziol
Ja
Ja
6
Knud Lund
Ja
Ja
7
Bo Leimand
Ja
Ja
8
W.E. Laugesen
Ja
Ja
9
Leif Borkenfelt
Ja
Ja
10
Erik H.S. Jakobsen
Ja
Ja