Generalforsamling 2023

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 24/02/2023
22:00

Kategori


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 24. februar 2023 kl. 1800 i lokalerne på Marvede gl. skole.

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag *)
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.

*) EVT. Forslag skal være Formanden i hænde senest 1. februar.

På valg

Bestyrelsen

Formand:    Vælges for 2 år

Kasserer:   Vælges for 1 år

Bestyrelsen:  3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år

Suppleant: Vælges for 2 år

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter vælges for 1 år

1 Supp. Bilagskontrollant:  Vælges for 1 år

1 Fanebærer: Vælges for 2 år

1 Fanevagt :   Vælges for 2 år

Efter generalforsamlingen er der spisning for tilmeldte

 

# Id