Generalforsamling 2023

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 24/02/2023
22:00

Kategori


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 24. februar 2023 kl. 1800 i lokalerne på Marvede gl. skole.

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag *)
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.

*) EVT. Forslag skal være Formanden i hænde senest 1. februar.

På valg

Bestyrelsen

Formand:    Knud Lund   Vælges for 2 år

Kasserer:   Jan Koziol (Ønsker ikke genvalg)

Forslag: Jesper Klintø (Vælges for 1 år)

Bestyrelsen:  Flemming Qvotrup,  Forslag: Per Kornerup, Jan Koziol  vælges for 2 år

Suppleant:  Forslag: Leif Borkenfelt  Vælges for 2 år

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter Henry Petersen og Rene Adolph  vælges for 1 år

1 Supp. Bilagskontrollant:   ???????   Vælges for 1 år

1 Fanebærer: Jan Koziol Vælges for 2 år

1 Fanevagt :  Egon Mortensen  Vælges for 2 år

Efter generalforsamlingen er der spisning for tilmeldte

 

# Navn:Kommer til Generalforsamling:Spisning:
1
Ole Steen
Ja
Ja
2
Michael Wallus
Ja
Ja
3
per kornerup
Ja
Ja
4
Finn Roksø
Ja
Ja
5
elo rasmussen
Ja
Ja
6
Henry Petersen
Ja
Ja
7
Thomas Furustubbe
Ja
Ja
8
Rene Adolf
Ja
Ja
9
Ole Villers
Ja
Ja
10
Eigil Thorleif Kristensen
Ja
Ja
11
Erling Pedersen
Ja
Ja
12
Torben Andersen
Ja
Ja
13
L e Christensen
Ja
Ja
14
Hans Peter Olsen
Ja
Ja
15
Tom Lerche
Ja
Ja
16
Ebbe Bergmann Larsen
Ja
Ja
17
Niels Hartvig Andersen
Ja
Ja
18
Flemming Wrist Knudsen
Ja
Ja
19
Allan Vennike
Ja
Ja
20
Tom Jensen
Ja
Ja
21
Jesper Klintø
Ja
Ja
22
Flemming Lind
Ja
Ja
23
Egon Mortensen
Ja
Ja
24
aksel rabe
Ja
Ja
25
Erik H.S. Jakobsen
Ja
Ja
26
Gorm Gerstenfeldt Sandorf
Ja
Ja
27
Bo Leimand
Ja
Ja
28
Flemming Qvotrup
Ja
Ja
29
Knud Lund
Ja
Ja
30
Leif Borkenfelt
Ja
Ja
31
Jan Koziol
Ja
Ja