Generalforsamling 2022

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 25/02/2022
18:00 - 22:00

Lokation
#_LOCATIONLINK

Kategori


Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling den 25. februar 2022 kl.  1800.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.
  9. Eventuelt

 

På valg (2 år)

Kasserer:       Jan Koziol

Bestyrelsen:   Egon B. Mortensen

Jan Dokkedal

Willy Laugesen ”Lauge”

Suppleant (2 år) : 

Erling Pedersen

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter (for 1 år) :

Henry Petersen /Rene Adolf

Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år) :

Leif Borkenfeldt

1  Fanevagt (for 2 år) :

Thomas Furustubbe

Forslag skal være formanden i hænde senest 1. februar

Efter generalforsamlingen er der spisning med følgende menuer: Gule ærter eller Gl. dags oksesteg  incl. 1 øl/vand til en pris af Kr. 130,-

 

# Id