Generalforsamling 2018

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 02/03/2018
18:00 - 22:00

Kategori


Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling med efterfølgende spisning. (Pris oplyses senere)

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden                    
  3. Beretning ved formanden
  4. Regnskab ved kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Valg jf. § 5, stk. 1 og 2.
  7. Eventuelt

På Valg:

Bestyrelsen: (For 2 år)

Kasserer:      Jan Koziol    (Vælges særskilt)

Bestyrelsen:

Egon Mortensen

Erling Pedersen

Jan Dokkedal

Suppleant) :  Willy E. Laugesen (Lauge)   

 Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter (for 1 år) :

Henry Petersen /Rene Adolf

Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år) :

Anker Sewohl

1  Fanevagt (for 2 år) :

Flemming Qvotrup

# Id