Generalforsamling 2021

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 26/02/2021
18:00 - 22:00

Kategori


GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID.

I følge lokalforeningens vedtægter, skal der indkaldes til Generalforsamling senest 15. januar.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 26. februar 2021 kl. 1900 i lokalerne på Marvede gl. skole.

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Prøvelse af deltagernes stemmeret.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden.
  6. Regnskab: Foreningens regnskab fremlægges af kassereren.
  7. Indkomne forslag *)
  8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.
  9.  Eventuelt

*) EVT. Forslag skal være Formanden i hænde senest 1. februar.

På valg

Bestyrelsen (2 år)

Formand:      Knud Lund       (Vælges særskilt)

Bestyrelsen:  Flemming Qvotrup – Per Kornerup

Suppleant (2 år):

Uden for bestyrelsen

2 Bilagskontrollanter (for 1 år): Henry Petersen /Rene Adolf

Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år): Anker Sewohl

Fanebærer (2 år): Ole Villers

1 Fanevagt (for 2 år): Egon Mortensen