Foreningsaften

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 06/05/2021
19:00 - 22:00

Kategori


HUSK

”I overensstemmelse med myndighedernes anvisning skal alle deltagere i Danmarks Veteraners aktiviteter, såvel ved lokalforeningerne som i landsforeningen, ved ankomst til aktiviteten på forlangende kunne forevise enten et Corona-pas eller anden gyldig dokumentation for, at de er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer. De for aktiviteten ansvarlige skal ikke foretage fysisk kontrol af deltagernes dokumentation. Ved aktivitetens annoncering og ved fysisk skiltning på stedet skal der gøres opmærksom på kravet om dokumentation for færdigvaccination, immunitet eller en højst 72-timer gammel, negativ test for at deltage”.