DE BLÅ BARETTER´s FREDSPRISMEDALJE 

 

 

Se her:  Historien bag De Blå Baretters Fredsprismedalje.

 

Ønsker du at søge om Fredsprismedaljen? HENT ANSØGNINGSSKEMA HER

MISTET FREDSPRISMEDALJEN? Hent skema.

 

ERHVERVELSESKRITERIER

INDSTIFTELSE
 "De Blå Baretter"s FREDSPRISMEDALJE er indstiftet den 24/10-1994 i anledning af tildelingen af Nobels Fredspris i 1988 til FN’s fredsbevarende styrker.

ERHVERVELSE
Erhvervelse af FREDSPRISMEDALJEN sker efter ansøgning. Alt dansk personel der har forrettet FN-tjeneste i De Fredsbevarende Styrker, kan søge. Ansøgeren skal have modtaget en FN-medalje for denne tjeneste.
. (”FN-MANDAT” tæller IKKE som tjeneste i FN´s Fredsbevarende Styrker).

REKVIRERING
Ansøgningsskema  kan rekvireres ved De Blå Baretter. (Eller hent det her). Skemaet tilbagesendes i udfyldt stand til

FREDSPRISMEDALJEN
De Blå Baretter
Møllevej 6, 4700 Næstved

Skemaet skal være foreningen i hænde senest den 1. september.

GODKENDELSE
De Blå Baretter kontrollere ansøgningsskemaerne og dette påtegnes GODKENDT/IKKE GODKENDT. Når ansøgningen er godkendt, kan FREDSPRISMEDALJEN tildeles. Godkendes ansøgningen IKKE , skal dette meddeles ansøgeren snarest og med begrundelse.

TILDELING
Tildeling
af FREDSPRISMEDALJEN sker een gang om året, den 24. oktober.
                Tildelingen foregår i lokalforeningsområderne.

DIPLOM
Som bekræftelse på modtagelsen af FREDSPRISMEDALJEN, tildeles et Diplom.

EJENDOMSRET
FREDSPRISMEDALJEN tildeles til ejendom.

BÆRINGSBESTEMMELSER
Medaljen anlægges og bæres efter gældende bestemmelser.
(HRN 312-011, UBH 8-1). Godkendelse (KFF. A.33 12/6-95)

ADMINISTRATION
Til dækning af diverse omkostninger opkræves et administrationsgebyr.

Administrationsgebyr  Kr. 400,-

Administrationsgebyret skal indbetales på Gironr.:(+01<ved PC overførelse) 294-3484  eller kontooverførelse via netbank: 1551-2943484. 

Der vil IKKE ske nogen behandling af ansøgningen, før beløbet er indbetalt.

Årskontingent kr. 375,-.  Man er kontingentfri i indmeldelsesåret.

REFUNDERING
Såfremt ansøgningen ikke kan godkendes, vil ansøgeren få refunderet 20%  af det indbetalte administrationsgebyr.

 DE BLÅ BARETTER

 

I FN-tjeneste før 31/12 1988

 

I FN-tjeneste efter 01/01 1989