Mindehøjtidelighed på Svinø Kirkegård 2020

Menighedsrådet ved Svinø Kirke og Folk og Sikkerhed Storstrømmen har besluttet ikke at holde nogen mindehøjtidelighed den 29. august 2020. Menighedsrådet markerede 04. maj med en lille højtidelighed med lægning af krans fra menighedsrådet, Folk og Sikkerhed og Common Wealth Wargraves commission. Der deltog 9 personer. Kransene blev lagt på det tidspunkt, hvor frihedsbudskabet løb i BBC.
Vi takker meget for jeres beredvillighed til at deltage i mindehøjtideligheden, men der sker ikke noget før 04 MAJ 2021, hvor vi håber i fortsat vil stille op.
I ønskes en rigtig god sommer.