Billeder fra FN-dag hos Næstved & Omegn

Der er nu billeder fra FN-dagen, hvor der blev tildelt Årstegn for medlemskab af Danmarks Veteraner og dermed Lokalforening Næstved & Omegn.

Der blev ligeledes tildelt Fortjensttegn for mangeårigt medlemskab og arbejde for Næstved & Omegn

Lokalforeningens mangeårige Kasserer Jan Koziol blev udnævnt til Æresmedlem i Lokalforeningen

Billederne kan ses her