Ændring i forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet bliver ændret, så det bliver muligt, at starte forsigtigt op igen.

Pr. 6. maj må vi være op til 25 personer indendørs. Derfor flytter vi vores foreningsaften fra onsdag til torsdag (5. maj til 6. maj), denne ene gang.

Fra den 21. maj må vi være 50 personer indendørs og derfor afholder vi Fugleskydning, som annonceret, den 30. maj kl. 0900. Se under aktiviteter.

Man skal dog være opmærksom på reglerne:

”I overensstemmelse med myndighedernes anvisning skal alle deltagere i Danmarks Veteraners aktiviteter, såvel ved lokalforeningerne som i landsforeningen, ved ankomst til aktiviteten på forlangende kunne forevise enten et Corona-pas eller anden gyldig dokumentation for, at de er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer. De for aktiviteten ansvarlige skal ikke foretage fysisk kontrol af deltagernes dokumentation. Ved aktivitetens annoncering og ved fysisk skiltning på stedet skal der gøres opmærksom på kravet om dokumentation for færdigvaccination, immunitet eller en højst 72-timer gammel, negativ test for at deltage”.

Vi glæder os til, at se jer igen.

Bestyrelsen