Støttemedlemmer 2022

Jannie Qvotrup
Lene Lund
André Nygaard
Anders Kornerup
Bo Nielsen
Carsten Christiansen
Susie Mortensen
Helene Jensen
Jeanette Ravnkilde Lassen
Bent Lassen
Erling Pedersen
Margit Pedersen
Pia Brus
Lis Wrist-Knudsen
Else Koziol
Helga Jespersen