Vejledning i bæring af foreningsemblemer, hæderstegn og ordensdekorationer.

 

M.W.Mørch & Søns Eftf.Aps (Kongelig Hofleverandør)

Foreningsemblemer

Foreningsnåle

Emblemer på nål eller knap bæres på venstre revers. Ved særlige lejligheder kan også andre end eget soldaterforeningsemblem bæres som en opmærksomhed mod tilstedeværende kammerater fra andre danske eller nordiske soldaterforeninger.

Medaljeformede emblemer i bånd

Bæres på venstre side af brystet på brystlommen lige under brystlommens overkant.

Er man iklædt blazerjakke med soldaterforeningsskjold (blazermærke), bæres emblemet lige over brystlommen, således at blazermærket ikke berøres.

 

Foreningshæderstegn

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering og rækkefølge

Betegnelsen foreningshæderstegn er i det følgende anvendt som fællesbetegnelse for de af militære foreninger (soldaterforeninger, marineforeninger og forsvarsbroder selskaber m.fl.) indstiftede medaljer, jubilæums- og ærestegn m.v., som bæres i bånd i lighed med officielle ordensdekorationer, hæderstegn og medaljer.

Foreningshæderstegn bæres ved særlige foreningsarrangementer (fester, stævner, jubilæer, årsmøder m.v.), samt når det i øvrigt bestemmes af bestyrelsen. De kan bæres såvel til daglig påklædning som til festdragt samt på overtøj (f.eks. ved mindehøjtideligheder og jubilar-stævner m.v.).

Foreningshæderstegn bæres på venstre side af brystlommen lige under brystlommens over-kant efter et eventuelt foreningsemblem og på højde med dette.

Har man flere foreningshæderstegn, anbringes de vandret og tæt ved siden af hinanden, så-ledes at båndenes overkanter flugter. Kan de ikke hænge ved siden af hinanden, anbringes de således, at de dækker noget over hinanden, idet båndet til tegnet inderst til højre skal ligge lidt over det nærmest til venstre værende bånd.

Flere foreningshæderstegn kan for nemheds skyld anbringes på et fælles spænde med nål.

Foreningsembler i bånd, foreningshæderstegn m.v. bæres således:

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

1. Foreningsemblem

2. Danske Soldaterforeningers Landsraads fortjensttegn

3. Fællesrepræsentationers hæderstegn

4. Foreningshæderstegn (æresmedlem) m. v.

5. Jubilæumstegn (25 år, 50 år, etc.)

6. Skyttemedaljer m. v.

7. Udenlandske tegn

 

Officielle ordensdekorationer

 

Officielle ordensdekorationer (evt. clip eller roset) bør bæres ved særlige foreningsfester og soldaterforeningsjubilæer samt ved militære højtideligheder, fester og parader, såfremt det militære personel har anlagt dekorationer. de kan bæres såvel til daglig påklædning som til festdragt samt på overtøj, f.eks. ved mindehøjtideligheder og jubilarstævner.

Indbydelser Det bør anføres, om foreningshæderstegn og officielle dekorationer skal bæres.
Begravelser - bisættelser Den afdødes officielle dekorationer og eventuelt også foreningshæderstegn kan anbringes på en fløjlspude på kistens fodende.
Det bør i øvrigt erindres, at dekorationer, foreningshæderstegn og -emblemer for at virke smukt bør anvendes efter et vist system, som det foran beskrevne, og at mådehold ikke mindst på dette område er tilrådeligt.

At foreningsemblemer (nål/knap) bæres både til hverdag og fest bør være en selvfølge.

Det bør i øvrigt erindres, at dekorationer, foreningshæderstegn og -emblemer for at virke smukt bør anvendes efter et vist system, som det foran beskrevne, og at mådehold ikke mindst på dette område er tilrådeligt.

At foreningsemblemer (nål/knap) bæres både til hverdag og fest bør være en selvfølge.